Fullført

Skjellbredstrand-Geiteryggen

På strekningen Skjellbredstrand - Geiteryggen drev vi på med en bro på ca 70 meter. Det gikk 170  tonn armering, som ble lagt på ca. 3 uker! 

Dette krevde logistikk, og et riktig & godt mannskap!

 

Se bilder over