top of page
Sikkerhet!

Helse, Miljø & Sikkerhet

Vi i Team Armering tar HMS på alvor!

Team armering AS, har i samråd med arbeidstilsyn & HMS-koordinator, utviklet en HMS plan, hvor det står beskrevet om hvordan vi driver vårt internkontrollsystem. Vi gjør bla. kartlegging & risikovurdering, av manuelt arbeid og har ett eget RUH system, samt. avvikregistrering. Vi har også de nødvendige KS skjemaene, for jobbene vi utfører.

Team Armering, sørger også for at alle ansatte, har de nødvendige sertifikater, for jobbene som de til enhver tid utfører. 

2017-9 Kartlegging av manuelt arbeid Team Armering AS_Side_1.png

ERGONOMI

Team Armering AS driver med jernbinderoppgaver knyttet til oppføring av nybygg. De ansatte jobber stort sett utendørs, og har relativt fysisk tungt arbeid. For å trygge arbeidsoppgavene for de ansatte slik at dette blir forsvarlig rent helsemessig. Har de organisert arbeid fornuftig og tatt i bruk hjelpemidler som avlaster mange av arbeidsoppgavene.Gode tiltak i så måte er at bestilt armeringsjern for det meste er kappet, bøyd og tilpasset på forhånd. Bunter av armeringsjern løftes med kran så nært som mulig fram til der det skal benyttes. Manuelle løft er det mange av, men de ansatte er bevisst å ikke bære mer enn forsvarlig. For øvrig benytter de håndverktøy som letter og rasjonaliserer arbeidet betydelig. De ansatte er klar over at de må ta helsemessige hensyn, da arbeidet er krevende fysisk. 

LES GJENNOM TEAM ARMERING SIN EGEN ERGONOMI RAPPORT

bottom of page